Jak pracuji

Návrat k harmonii, a vědomému spojení se sebou, probuzení schopnosti sebeuzdravení

 

Mohu Vám pomoci uvidět, skrze Vaši vnitřní moudrost, na naše nevědomé a podvědomé programování Vašeho života. Mohu Vám pomoci pochopit ta místa a programy ve Vašem podvědomí, která Vám brání žít naplno a v souladu sami se sebou, se svým vnitřním nastavením. Kde sami nevidíte, že si stojíte v cestě, kde se můžete ještě víc a s radostí otevřít životu. Samo to sebou nese pak uzdravení z nejrůznějších nemocí, samo sebou to pak nese narovnávání vztahů. Protože se tím především narovná Váš vztah k sobě samým. Začnete si více uvědomovat své dosud navyklé automatismy žití a ukážu Vám jak s nimi pracovat. Na světlo se z podvědomí dostanou skryté blokující programy, které nám dlouhé roky bránily v žít život v plném vědomí. Samy mizí trýznivé emoce, léčí se deprese… dochází k „narovnání“ celého systému, rovnováhy organismu ve všech směrech. V rovině mentální, emocionální, fyzické, duševní i duchovní.Eva Hanam

Všichni jsme vzešli z jediného zdroje a všichni jsme neustále součástí tohoto zdroje a všichni jsme s tímto „zdrojem“ spojeni. A to neustále ať už si toho jsme vědomi nebo nejsme vědomi. Můžeme tento zdroj nazývat Bohem, můžeme ho nazývat Bytím, můžeme ho nazývat Existencí… na způsobu pojmenování nezáleží. Záleží na naší míře a schopnosti uvědomění si svého spojení s tímto zdrojem… Člověk prochází vývojem, v němž se nejprve identifikuje jako bytost oddělená, domnívající se, že vše co vnímá jako sebe sama, je oddělené od okolního světa a ke zdroji se často modlí jako k Bohu, který je oddělený od něj jako od bytosti… Modlí se „tam někam vzhůru“ A nebo se nemodlí, a nemá žádný vztah k Bohu. Bere sebe sama racionálně, jako bytost z masa a kostí, která zde „nějak“ funguje. Postupným vývojem – životem samotným – dochází k sebeuvědomění, které člověka samo vede k vědomí si svého spojení se Zdrojem a následně k vědomí si sebe jako součásti Zdroje a k samotnému bytí Zdrojem… Toto nestačí vědět, mít načteno – toto, pokud není žito, je jen prázdnou informací v mozku, o které si můžeme vyprávět, ale neumíme to žít… Umíme-li to už žít, alespoň z určité úrovně – jsme si pak zcela vědomi tvorby reality. Jsme pak skutečně schopni měnit své životy absolutně ve všem. Respektive, naše životy se mění samy, protože jsou prožívány z jiné úrovně vědomí.

Pro začátek si sebe představme jako bytost která je s tímto Zdrojem spojena skrze Vyšší já. A skrze toto Vyšší já můžete sami komunikovat se Zdrojem.

Když bychom to chtěli zjednodušit jakým způsobem funguje běžné napojení každého člověka na VJ – toto VJ s námi komunikuje skrze vize, inspiraci, intuici, náznaky, ale i tzv. náhody, synchronicity. A děje se tak proto, aby nás dovedlo přesně do míst, situací a vjemů, které potřebujeme zakusit – prožít. V současné době je mnoho lidí od svého vyššího vedení tj. od svého VJ naprosto odděleno – tehdy tápeme a nevíme kudy dál, náš život nemá směr, postrádá naplnění, cítíme se vykořeněni atd. Pak je potřebné a ulevující opět najít tu spojnici, dát do souladu mysl a vůli s cestou našeho VJ, naší duše. Zkrátka jít životem v souladu s nejvyšším vnitřním nastavením své duše – svého nitra, své pravé podstaty… Pokud se toto člověku podaří – cítí se přirozeně a samozřejmě šťastný a naplněný… Ví, kde jeho místo, ví co chce a kam směřuje…

Pomohu Vám uvidět vaše nevědomé programy. Tyto programy nám často blokují přirozenou cestu sama k sobě, ke štěstí, k  radosti, lehkosti… Mohou nás brzdit a zdržovat na naší cestě. Ať už vznikly kdekoliv a kdykoliv (často i velmi velmi dávno, jsou to programy, které jsou často uložené hluboko v podvědomí a některé z nich ani nejsou Vaše – prostě jste je přijali nevědomky za své např.výchovou od rodičů, prarodičů.  Někdy jde doslova o „kódy“ rodu, sliby Vašich prapředků o nichž vy ani nemáte tušení – a přesto je nevědomky naplňujete. Je možné toto vše otevřít a vyčistit – při tom dochází k uvědomění si souvislostí… Tímto způsobem tak dochází postupně k hluboké proměně člověka. 

Během této práce probíhá zároveň hluboká energetická výměna… Celý proces funguje a probíhá zároveň energeticky. Jednoduše každý organismus má potřebu se sám neustále navracet do stavu rovnováhy – do stavu zdraví… a pouhá přítomnost jakéhokoliv člověka s energií vibrující ve vyšší hladině působí jako přirozeně harmonizující a uzdravující, a doslova „láká“ vaše buňky a celý Váš systém, aby se tomu přizpůsobil a naladil se do stejné hladiny do takové míry, do jaké to jen v ten daný okamžik lze… 

… je to jako když slunce zasvítí na poupě – doslova vše v něm zcela přirozeně začne reagovat na sluneční svit a poupě rozkvete… Kdyby jste tutéž květinu s poupětem zavřely do tmy – vše se v ní zastaví – počká, až bude zase na slunci…. když by zůstala ve tmě příliš dlouho – uhyne…

Co vše se tímto způsobem harmonizuje:

  • Vyčistí se a uvedou do rovnováhy energetická centra vašeho těla
  • Zvědomí se dosud skryté blokující programy
  • díky tomu dochází i k uzdravení fyzických poruch (onemocnění vnitřních orgánů – ledviny, játra, srdce…, poruchy menstruace, nemoci zažívacího ústrojí, problémy s váhou, alergie, problémy dýchacích cest, záněty, štítná žláza, chronická únava, poruchy imunitního systému, trávení…) už není zapotřebí, aby tělo skrze nemoc upozorňovalo na vnitřní „bloky“
  • složení prvků v těle, minerálů a vitamínů
  • houstnou vlasy, zlepšují se nehty, pleť, … jas očí
  • mění se vnitřní nastavení a mizí stavy psychických poruch (deprese, úzkost, smutek, strach, zmatek, únava…)
  • člověk sám sebe začíná vidět – sebeuvědomění, sebeláska