Nerada bych, aby nadpis vyzněl, jako, že bych chtěla naše drahé maminky z čehokoliv vinit… ale skutečnost je taková, ať už se nám to líbí nebo ne, že každý z nás kdo čte tyto řádky, vyšel na tento svět z matky… Bez matky to prostě nejde (a klony tu řešit nebudeme). A tak tím, kdo se do nás na všech úrovních otisknul je maminka. Tatínek se do nás otisknul také, ale opět přes maminku… veškeré naše stvoření proběhlo v těle matky a z matky jsme také na tento svět vyšli…. Chtělo by se říct – no a co? Že? … no a to, že tento řetězec proudí dál do minulosti k matkám našich matek a jejich matek… a taky k matkám našich otců atd… A tak aniž bych jakkoliv chtěla snižovat výbavu z vašeho otce (velikost otců v našich životech je toho součástí) , skutečnost je taková, že veškerá tato výbava ať už genetická, energetická, emocionální, mentální … byla do nás vložena přes tělo matky. A tak bylo do naší výbavy z otce „propuštěno“ jen to, co organismus matky „dovolil“ tzn. byl s tím rezonančně v souladu… Celý systém je mnohem složitější a o spojení buněk, ze kterých vznikne člověk a jejich vzájemné souladné rezonanci se rozhoduje dávno před tím, než tyto buňky fyzicky existují – tj vše vzniká nejprve na nehmotné úrovni, na úrovni vědomí všech zúčastněných, tj matky, otce i dítěte – bez ohledu na to, je-li to následně uvědoměno v realitě jako vědomá volba. V úrovni vyššího vědomí to rozhodně vědomá volba byla.

Zatím to vypadá logicky a jednoduše. Je tu ale jedna veliká nevědomá volba o kterou se nyní svádí tvrdý transformační boj, protože nás udržuje v nevědomí. Už jsem zde psala, že energie, které dopadají na naši domovskou planetu – „matku“ zemi a energie, které tato naše matka vysílá, jsou nyní tak silné a tak katarzní, že málokdo nevnímá ty změny, málokdo nepociťuje nejrůznější druhy fyzické nepohody (nespavost, bolesti, psychická rozkolísanost…) A tyto energie jsou jako laser, který svítí na vše, co už nám neslouží, co máme odložit a co už nepotřebujeme žít… O tom už jsem zde psala vícekrát z různých úhlů našeho žití. Nyní přidávám ještě jeden úhel pohledu – nazvěme ho zdrojový. A ten já nyní, ze své úrovně vědomí, ve kterém se nacházím, vidím jako klíčový. A také vidím, že „se“ řeší nyní opět kolektivně.

A tak právě proto, že vše vychází z matky a ta to má rovněž z matky atd. atd – neseme v sobě na nevědomé úrovni neuvěřitelné množství starých, již dávno nefunkčních programů vnímání tohoto světa, vnímání sebe sama, vnímání vztahů – z velké většiny založené na hlubokých, dávno již zapomenutých zkušenostech generací před námi. Jsou to programy založené na strachu ze skutečností, které už dávno lidstvo dnes nepotřebuje žít, programy nepochopení základní polarity našeho vesmíru – mužské a ženské energie. Toto nepochopení a odpojení od pravdy do nás bylo kdysi uměle vloženo. A nyní už nějaký čas běží vlny čištění, které nám mají napomoci, abychom si zpět navrátili svou původní sílu a vědomí na celé úrovni v jaké jsme jako lidstvo byli původně stvořeni. A tak každá další generace, která se rodí přináší sice nové poznání a posouvá vědomí získané z rodičů, přesto však „cinknuté“ jako poškozená karta (cinknuté tímto umělým poškozením vnímání reality a vnímání polarity)

Tato doba je výjimečná tím, že my nyní již můžeme odložit všechny již nefukční programy, které jsme do sebe nasáli spolu se svým zrozením a pak dál výchovou a společenským zařazením posilovali jako tu jedinou pravdu „jak je to správně“ a jak funguje tento svět. Veliká část těchto zmatečních programů plyne z dlouhých věků ovlivněných mimo jiné i náboženstvím a jeho polopravdami a nepravdami vloženými do lidstva násilnou formou pod rouškou laskavosti, tradice a víry…

Jak jsou naše těla neustále prosvětlována vyššími a vyššími dávkami zářící čističky, dochází samovolně k uvědomování si některých těchto „zmatků“. Najednou nám připadá naprosto nesmyslné některé lidské počínání, některá pravidla, která jsme dosud zcela běžně žili a ani nás nenapadlo se nad tím zamyslet… Najednou vidíme jakoby jasněji, a po staletí zažité pravdy se bortí a padají. Zároveň padají závoje nevědomí, padají mnohé „automatismy“ našeho žití. A tak mnohé tyto „zmatky“ přijaté z matky samovolně odkládáme, a víme, že se k těmto prožitým zkušenostem již nepotřebujeme vracet.
Velmi, velmi zmatenou oblastí jsou vztahy. Protože jsme si již na počátku nevytvořili a ani nemohli vytvořit zdravý vztah sami k sobě. A nemáme a učíme se bolestně mít zdravý vztah k druhým. A zdravý vztah jsme si vytvořit nemohli snadno – protože ho neměla naše maminka a té to zase nepředala zdravě její maminka atd atd… Řetězec… Jak postupně padají závoje a naše vědomí i nevědomí zaplavuje vlna očisty a postupného uvědomování si, že tady něco nehraje. Dříve či později docházíme k dílčím skládačkám uvědomění si sebe sama a nutnosti začít řešit vztahy od sebe sama. A tam svítá!!! (Připomínám, že tyto řádky píše žena a proto nutně je můj pohled z nitra ženy. A také vím a cítím jakou silou žena disponuje a je schopna skrze tuto sílu zcela obnovit sebe sama a skrze sebe pak celé své okolí… což se ihned propisuje do kolektivního vědomí a morfogenetických polí,  totéž dokáže muž, spojí-li se se svou vnitřní ženskou silou, nebo se svou skutečnou fyzickou ženou)

A ve chvíli, kdy pochopíme, že i když sami do sebe tak úplně nevidíme, přesto máme už nyní spoustu nástrojů jak mnohé nepotřebné, a za eony generací do nás vložené „zmatky“, odložit. A protože to dnes a denně vidím a denně řeším – tak prosím, odložme vědomě vše co už nám neslouží, co nás brzdí a blokuje. Když to totiž uděláte, najednou zjistíte, že se jaksi lépe dýchá. Skutečně fyzicky pocítíte hlubší nádech a výdech, přímo ve svém těle – žádné virtuální a esoterické hry a kecy – skutečné pocity ve svém těle, skutečný fyzický prožitek nastává po tomto prostém odložení a definitivním přerušení proudu vzorců z minulosti, které už stejně dávno nejsou naše. Naši předkové to dávno odžili, protrpěli a zvládli, nebo i nezvládli, a my tu nejsme proto, abychom opakovali jejich lekce a znovu a znovu prožívali v této realitě „hry“ z minulosti.

A je to jednodušší, než se zdá. Už jen to, že jste dočetli tento článek až sem, znamená, že se ve vás již v tuto chvíli něco pouští, a nechtějte mít kontrolu nad tím, co přesně to je a od koho z minulosti si to nesete… Vykašlete se na kontrolu. Vaše vědomí i vaše tělo jsou moudřejší, než vaše mysl, která si není sto uvědomit a pojmout ten obrovský rozsah vibrační změny ve vás – když prostě jen tak z hloubi svého srdce se rozhodnete, že všechny nefunkční, destrukční programy, které už Vám neslouží a brzdí vás v další cestě, opouštíte, že se od nich jednou pro vždy odpojutete. A nezapomeňte poděkovat všem svým předkům za vše dobré, co do vás bylo vloženo, za to, že Vám dali život a vy smíte pokračovat dál. Hluboký nádech a výdech a to je celé.
A když to uděláte pořádně, projede Vám to celým tělem a pocítíte změnu hned i v následujících dnech. A nesete-li toho hodně, pak tomu dejte čas, aby se tělo stihlo z té „rekonstrukce“ vzpamatovat a za čas to zopakujte, aby se postupně dočistilo vše, co se nestihlo, nebo nemohlo vyčistit hned napoprvé. A buďte k sobě laskaví a trpěliví, každý z nás má jiný rytmus pochopení a jiný rytmus regenerace.

A dejte mi vědět, jak se Vám dařilo.
S láskou Hanam