Všichni v tomto čase – ať už vědomě, nebo nevědomě sestupujeme do hlubin. Děje se to samo, bez ohledu na naše chtění a přání a představy – děje se to v souladu s přírodními cykly, v souladu s rytmem země a neaktivity slunce… Vnímám tyto dny do Slunovratu jako ten největší úklid duše z celého ročního cyklu, vnímám ho jako ohlédnutí a sebeuvědomění své cesty. Možnosti odložit vše co ještě neseme a už je to zbytečné nést, nebo naopak přiznat se ke svým darům a nachystat „prostředí“ (zatím pouze v mysli, vědomí, uvědomění) na jejich budoucí manifestaci v následujícím roce…Je to velmi silné období, které nese energie možnosti podívat se ještě dál a hlouběji do svých kořenů a přijmout odkazy svých předků, což sebou nese vždy uvědomění si velkých darů. A to jak těch (nám se jevících) příznivých, tak těch tzv transformačních – tj skrze negativní zkušenost měnící naše nastavení výrazně pozitivním způsobem… Zjednodušeně plné přijetí dobrého i zlého, čili všeho z čeho jsme vzešli. Protože jedině tímto plným přijetím máme šanci vykročit dál, bez něj zůstáváme stále tak trochu stát, nebo jsou naše kroky vratké. Jako by půda pod nohama nebyla dostatečně pevná… A pevná být nemůže, není-li něco akceptováno, nebo je to dokonce potlačováno.

Vnímám tento čas jako otevřené okno do minulosti, nabízející možnost uspořádat si své věci, svůj svět, své tužby a tím nachystat prostor pro věci příští, které se tak mohou rodit bez zátěží z minulosti a které na nehmotné úrovni můžeme ještě dolaďovat celé zimní období… Nyní do 21.12. však by mělo být uklizeno. Ukliďme si tedy ve svém nitru… Ohlédněme se za uplynulým rokem a projděme si ho v mysli, co vše přinesl a jakou roli jsme v uplynulém sehráli my sami… Máte-li odvahu, ohlédněte se za celým svým rodem kam až vaše paměť či vyprávění předků sahá a znovu se podívejte jaké místo zde máte přiděleno, jakou roli jste přijali a nemusíte dělat žádné hodnotící závěry, jen se podívejte – možná naleznete nový pohled na sebe sama a možná uvidíte nové možnosti sebe sama…. A nezapomeňte svým předkům poděkovat – bez nich byste tu dnes nebyli… Oni jsou těmi vyživujícími kořeny. Vděčnost vás ještě více propojí se sílícím proudem energie harmonie, která už chce být žita.

A pak se podívejte na své místo zde na zemi, v rámci přírodních cyklů, vy jako součást země, bytost dýchající vzduch, bytost, která pije vodu, živí se tím, co tato země nabízí… Bytost, která je součástí všech přírodních cyklů, bytost, která potřebuje slunce i vodu i vzduch. Poděkujte této nádherné planetě, poděkujte za každý nádech, který vám byl umožněn, za každý výdech, kterým jste mohli něco ze sebe odevzdat… poděkujte za vodu, která nás napájí, za jídlo, které nás živí… poděkujme za své životy spojené s touto planetou.

A já sama za sebe vyšlu jednu silnou prosbu. Prosbu o mír, který vychází nejprve z našich srdcí, pak z našich nejbližších vztahů a následně se šíří společenstvím lidí a jako světelná síť… a obaluje celou naši planetu… tak jak lidé zdobí světýlky své domy v tomto čase, tak vidím obalenou celou planetu svítícími body, které vibrují na vlně míru a harmonie…

To je celé – buďme šťastni, buďme spolu, vnímejme se navzájem, žijme s láskou v srdcích ke všemu stvořenému. Krásný Slunovrat všem

… s láskou Hanam