Minulé životy

Že bychom tu už někdy byli?

 

O minulých životech už toho bylo napsáno a řečeno opravdu mnoho, tak netřeba rozšiřovat další texty a informace o to, co lze dohledat, nebo rovnou zajít k regresnímu terapeutovi a vyzkoušet. Se zdviženým prstem dodávám, že pokud se k tomuto kroku rozhodnete, vyberte opravdu dobře, zkušeného a prověřeného člověka, aby jste pak následujícího půl roku nevězeli mezi dvěma světy… A hlavně to v žádném případě nedělejte jen tak ze zvědavosti.

Tak tedy osobně – přestože jsem se několikrát ocitla v prožitku v různých historicky minulých dobách, v naprosto jiných šatech, v jiném těle, …přestože součástí prožitku bylo vnímání zevnitř – cítila jsem své tělo, které ale bylo jiné, než jaké mám teď, vnímala okolní vůně, chlad, teplo, vítr, mluvila jsem cizí řečí….Přes tyto prožitky, které byly samovolné, jsem neopouštěla vědomí sebe sama tady a teď – a to mi dalo pohled na minulé životy trošku jinak, než se běžně propaguje. A tak  mohu nyní s klidným vědomím říci – JE ÚPLNĚ JEDNO, jestli na existenci minulých životů věříte nebo ne… K pochopení je tu jedna zásadní věc. Není tak úplně podstatný onen konkrétní regresní obraz, příběh jako takový –  důležitá je podstata příběhu, to, co mi tento obraz sděluje, čili to, co mám skrze tento obraz pochopit. Je to „pomůcka“, jakýsi druh ukazatele k řešení, uvolnění bloku, nemoci, strachu, či pouhému uvědomění si něčeho neviděného ve svém životě, co zároveň nese otisk v realitě, kterou žiju nyní (jakýsi  druh hlasu podvědomí). Pokud Vás vědomí samo pošle na „výlet“ tohoto druhu – nelekejte se, vnímejte příběh a snažte se najít spojovací vlákno se současnou situací s tím, co žijete teď a tady. Protože to je to o co tu skutečně jde!! Obrazy z minulého života jsou jen jakýmsi „návodem“ jak lépe pochopit to, co žijete, jak Vám to symbolicky zobrazit. Často je tento prožitek sám o sobě transformační a čistící. Tak se nebojte. Pokud by se dělo něco, co potřebujete zpracovat a nevíte jak, nabízím pomoc.

Naše vědomí obsahuje informaci, že jsme byli vším… Vědomí si prošlo různými formami bytí. Nyní v těle člověka. A člověk s každým zrozením zapomíná na všechny své předchozí inkarnace. Duše si „pamatuje všechno“ každý otisk, každý záznam, každý okamžik z toho co žijeme nyní i z jiných prožitých životů… A tak zdánlivě nevysvětlitelné strachy, bloky, bolesti se Vám mohou zobrazit jako „otisk“  minulé reality, který se tímto způsobem hlásí k přijetí, vyléčení, rozpuštění a je-li to zapotřebí pak i k pochopení. A tak nevysvětlitelný panický strach z vody se může zobrazit jako utonutí někdy v minulosti…

Většinu těchto zátěží z minula už tělo nepotřebuje nést dál, jen se jakoby točí v kruhu, jako když získáte nezdravý návyk, už ho nepotřebujete, ale nedaří s vám z toho vystoupit.  Nikdy se neděje nic, na co člověk ještě není připraven, aby zpracoval a propustil.  Nejsem regresní terapeut a nedělám regresi jako takovou… Vidím tyto „obrazy z minulosti“ i u druhých a slouží mi pouze k tomu, abych mohla druhému ukázat na co se má a může zaměřit, kde se nachází souvislost se současným životem.

Žádná nemoc, úraz, bolest, vyrážka apod. není náhoda, … jsou to ukazatelé, směrovky na Vaší cestě. Člověk je vlastně skrze nemoc veden k pochopení rovnováhy svého vlastního organismu… Bohužel jsme se natolik odtrhli své vnitřní podstatě a moudrosti svého těla, že často nevíme a nechápeme, co se to děje… Až necháme život skrze sebe volně proudit, zobrazování skrze minulé životy zmizí -pozbude významu.

Promlouvá-li k Tobě hlas z minulosti, vyslechni ho, ale neulpívej. Slyš hlas přítomnosti a zůstávej ve spojení se sebou.