Jak pracuji

Návrat k harmonii, a vědomému spojení se sebou, probuzení schopnosti sebeuzdravení

 

Mohu Vám pomoci uvidět, skrze Vaši vnitřní moudrost, na nevědomé a podvědomé programování Vašeho života. Mohu Vám pomoci pochopit ta místa a programy ve Vašem podvědomí, která Vám brání žít naplno a v souladu sami se sebou, se svým vnitřním nastavením. Kde sami nevidíte, že si stojíte v cestě, kde se můžete ještě víc a s radostí otevřít životu. Samo to sebou nese pak uzdravení z nejrůznějších nemocí, samo sebou to pak nese narovnávání vztahů. Protože se tím především narovná Váš vztah k sobě samým. Začnete si více uvědomovat své dosud navyklé automatismy žití a ukážu Vám jak s nimi pracovat. Na světlo se z podvědomí dostanou skryté blokující programy, které bránily žít život v plném vědomí. Rozpouštějí se emoce, léčí se deprese… dochází k „narovnání“ celého systému, rovnováhy organismu ve všech směrech. V rovině mentální, emocionální, fyzické, duševní i duchovní.Eva Hanam

Všichni jsme vzešli z jediného zdroje a všichni jsme neustále součástí tohoto zdroje a všichni jsme s tímto „zdrojem“ spojeni. A to neustále ať už si toho jsme vědomi nebo nejsme vědomi. Můžeme tento zdroj nazývat Bohem, můžeme ho nazývat Bytím, můžeme ho nazývat Existencí… na způsobu pojmenování nezáleží. Záleží na naší míře a schopnosti uvědomění si svého spojení s tímto zdrojem… s existencí samotnou, se samotným bytím… Vědomí se samo chce uvědomit a cesty k tomuto uvědomění vyhledává samo… Člověku, jako bytosti, se tedy děje život způsobem, který ho nakonec dříve nebo později k tomuto prožitku dovede. Často tato cesta vede skrze utrpení, bolesti, nemoci.

Ať mé klienty vede jejich vnitřní nastavení k sebeuvědomění skrze bolest, nemoc, nebo naopak skrze duchovní hledání, skrze pocit, že to stále ještě „není ono“ – přicházejí za mnou, samo je to dovede.

Mám schopnost vidět nevědomé programy a návykové mechanismy druhého člověka až do struktur… Vidím nerovnováhu a vím skrze co a jakým způsobem je vytvářena. Když takový člověk přichází za mnou, vím, že je připraven slyšet a vidět tyto mechanismy, které ho přivedly právě do „nerovnováhy“ do nemoci, bolesti, tápání, hledání atd….

Je-li člověk, který za mnou přichází připraven, pak mu pomohu uvidět jeho nevědomé programy. Tyto programy, říkejme jim klidně nevědomé návyky vnímání, prožívání, ale i vidění reality a světa – se často projevují jako způsoby chování, opakující se ataky či mechanismy např. strachu, záchvaty vzteku, chronické nemoci, tzv. rodové nemoci…. Je to velmi pestrá škála projevů, které jsou důsledkem těchto nevědomých nastavení.  Člověk se skrze postupné sebeuvědomování si tohoto nastavení má možnost SÁM tato nastavení odkládat, a tím stále víc a víc začíná být ve spojení s Vědomím a tím také víc a víc dochází k uvolnění, uzdravení a rovnováze.

Ve chvíli setkání s člověkem, který za mnou přišel, jsem v plné přítomnosti a z toho místa jsou mu sdělovány přesně ty informace a sdělení, která mají být sdělena… Děje se samo…

Jakým způsobem se tato „harmonizace“ začne projevovat:

  • pocit rovnováhy energií vašeho těla
  • uvědomění si skrytých blokujících programů
  • díky tomu dochází i k uvolnění a postupnému uzdravení fyzických poruch (onemocnění vnitřních orgánů – ledviny, játra, srdce…, poruchy menstruace, nemoci zažívacího ústrojí, problémy s váhou, alergie, problémy dýchacích cest, záněty, štítná žláza, chronická únava, poruchy imunitního systému, trávení…) už není zapotřebí, aby tělo skrze nemoc upozorňovalo na vnitřní „bloky“
  • příjemné provázející vjemy přinášejí změny v životě
  • mění se vnitřní nastavení
  • i krátké prožití plné přítomnosti způsobí jas v očích, zrůžovění pleti ve tváři, prohloubený dech a uvolněné tělo 
  • člověk víc sám sebe začíná vidět a otvírá se cesta vědomí
  • a cesta tím nekončí, ale naopak pokračuje v dalším  sebeuvědomování, vědomí si samo hledá cestu k sobě